TARIEVEN PARTICULIER

Onderstaande tarieven zijn een indicatie. Balabanova B.V. biedt diensten op maat aan en maakt op basis van een intakegesprek een voorstel op.

 

Personal counseling / Psychologische dienstverlening                         € 110,-

Begeleiding door senior Gezondheidszorgpsycholoog per sessie van 1 uur

Psychologische dienstverlening is vrijgesteld van BTW.

Additionele diensten zoals talentanalyse worden wel belast met BTW.


 

NB: Het traject kan in aanmerking komen voor vergoeding door verzekeraars. De vergoeding is afhankelijk van uw verzekering.

U dient de factuur na afloop van het gesprek te voldoen middels een pinbetaling. De factuur kunt u vervolgens bij uw verzekeraar indienen voor restitutie van datgene waar u recht op heeft conform uw afspraken met uw verzekeraar.

Houdt u rekening ermee dat het eigen risico per 1 januari 2017 €  385,- bedraagt.

Wat de totale eigen bijdrage is, hangt dus af van uw verzekering. Vraagt u bij uw verzekeraar na hoe het voor u persoonlijk uitpakt. 

 

 
 
 

 

 

Copyright D. Balabanova - 2020 - Design: M68 Powered by: Riches IT bv